Find vej: Forside » Artikler » Mørke skyer over telebranchen

Mørke skyer over telebranchen

Mørke skyer over telebranchen Energistyrelsens netop offentliggjorte nøgletal viser med al tydelighed, at konkurrencen er benhård i telebranchen. I 2015 omsatte den danske telebranche for 39,3 mia. kr., hvilket er et fald på 1,9%. i forhold til 2014. Samtidig blev det samlede resultat for branchen mere end halveret, da den gik fra et resultat på 5,1 mia. kr. i 2014 til 2,4 mia. kr. i 2015.

”Selvom der er sket en lille stigning i omsætningen på f.eks. tv og bredbånd, så er det desværre grundlæggende en dårlig forretning at drive infrastruktur i Danmark. Det gør det svært at opretholde investeringsniveauet i Danmark, hvilket er et stort problem, hvis vi gerne vil skabe vækst og digitalisere samfundet,” siger Mette Lundberg, direktør for politik og kommunikation i IT-Branchen.

Investeringerne er på et år steget en smule fra 6,3 mia. kr. og til 6,6 mia. kr. Men generelt er investeringerne i telebranchen siden 2009 faldet med 24,9%.

Det skal ses i forhold til et gennemsnitligt fald i EU på 5,2% i samme periode - og at lande som Sverige, Tyskland, Finland, Belgien, Frankrig og Spanien har haft stigende investeringer i samme periode. Alene i perioden 2013-2014 steg de gennemsnitlige teleinvesteringer i EU med 8,3%, mens den i Danmark kun steg med 1,7%.

”Det er desværre det helt klassiske billede af Danmark. Vi var verdensmestre i digitalisering i 00’erne, men har ikke prioriteret at investere i digitaliseringen siden. Det gør de andre lande til gengæld, fordi de ved, at det skaber vækst. Og derfor rutsjer vi lige nu ned ad ranglisterne,” udtaler Mette Lundberg.

Siden 2009 er antallet af ansatte faldet med 3.000 personer, hvilket svarer til et fald på 19%.

Faste rammer i stedet for slingrekurs
Der er hårdt brug for at skabe rammer, der styrker teleselskabernes muligheder for at øge investeringerne i den digitale infrastruktur, som samfundets vækst er så afhængig af.

Både i Danmark og på europæisk plan er der desværre ting, der trækker i den forkerte retning. Senest har man set, at Kommissionen på én gang forventer massive investeringer fra sektoren i 5G og samtidigt vil udbyde gratis WiFi i alle byerne. Det samme sker også i Danmark, hvor flere kommuner planlægger at udrulle gratis WiFi.

”Det hænger ikke sammen, at man på den ene side forventer massive investeringer fra teleselskaberne samtidig med, at man gør det svært at tjene penge på deres ydelser,” siger Mette Lundberg.

Der brug for at genbesøge de politiske rammer for sektorens investeringer i Danmark og være varsomme med, at pålægge sektoren byrder, der forringer mulighederne for at investere i infrastrukturen.

”En af de ting, man kan gøre i Danmark, er, at sørge for at de penge, som teleselskaberne betaler for licenser i forbindelse med frekvensauktioner, føres tilbage til sektoren. F.eks. til dækning af de byrder som telesektoren pålægges i forbindelse med krav af hensyn til cybersikkerhed,” slutter Mette Lundberg.

Lagt på bukom.dk den 13-10-2016 af Thomas