Find vej: Forside » Artikler » Caverion bygger hovedafbryderen til Apples kæmpe datacenter i Viborg

Caverion bygger hovedafbryderen til Apples kæmpe datacenter i Viborg


Energinet har afgivet ordre til Caverion om at bygge en ny 150 kV højspændingsstation, der skal forsyne Apples kommende datacenter i Foulum ved Viborg med strømDet er et af verdens største datacentre, som Apple netop er påbegyndt opførelsen af i Foulum ved Viborg. Med en budgetteret anlægssum på 6,2 milliarder kroner er det samtidig den hidtil største udenlandske anlægsinvestering i Danmark.

De mange servere, der skal installeres på Apples enorme datacenter kræver strøm – rigtig meget strøm. Derfor skal Apple have sin egen højspændingsstation, der fylder godt i landskabet, hvor arbejdet med byggeriet af selve datacenteret også er godt i gang.

Omfattende opgave
Energinet har hyret teknikentreprenøren Caverion til opgaven, der blandt andet omfatter at trække alle signal- og styrekabler samt opstille og montere alle højspændingskomponenter, tavler og relæfelter.

Ib Jensen har arbejdet 42 år som rejsemontør hos Caverion, og han har prøvet lidt af hvert.
- Det her job minder på mange måder om det andet, jeg har udført. Men forskellen er, at det her er rigtig stort, og er det største højspændingsanlæg jeg har været med til at bygge. Jeg har været med til at bygge højspændingslinjer og har rejst master., og er på dette projekt bl.a. med til at lægge 1400 meter strømskinner op, fortæller Ib Jensen.

Bevidst valg af placering
Projektleder Jan Hübner skal sørge for, at arbejdet bliver udført korrekt – og til tiden.
- Man kan sige, at vi leverer hovedafbryderen til Apples datacenter. Der kommer meget mere af den her slags arbejde i fremtiden, og den type opgaver er vi hos Caverion gearet til, understreger han.

Fysisk er Energinets nye højspændingsstationen placeret lige ved siden af det område, hvor Apples datacenter bliver bygget. Der er sand, så langt øjet rækker i området, hvor flere end 20 Caverion-medarbejdere lige nu er i gang, så højspændingsstationen efter planerne skal stå klar i slutningen af juli. I det fjerne kan man skimte Højspændings Station Tjele, der er et af knudepunkterne i det danske el-net, og som er en af grundene til, at Apple netop har valgt at placere sit datacenter her.

Apple sikrer sig mod strømsvigt
For en sikkerheds skyld bliver der opført to relæbygninger og dupleret koblingsmulighed til det nye anlæg. På den måde sikrer Apple sig mod strømsvigt hvis der skulle ske alvorlige fejl.
- Forsyningssikkerheden er dobbelt, så Apple er helt sikker på, at anlægget altid er i gang. Der er ikke taget chancer, siger Ib Jensen.

Inde i en af de to relæbygninger går automationstekniker Kasia Dahl Svendsen rundt mellem de mange tavler. 800-900 kabler skal tilsluttes i hver bygning, og derfra bliver selve omkoblingen styret. Med sine 155 cm er det ofte hende, der bliver sendt ned under gulvet for at montere kabler.
- Det er helt ok, der er plads nok dernede, griner hun.

Når datacenteret ved Viborg er færdig udbygget, kommer det til at bruge så meget strøm, at det svarer til tre procent af hele Danmarks samlede elforbrug.

Fakta om Caverions opgave for Energinet og Apple:

• Transformerfelter: 10 stk.
• Kabelfelter: 4 stk.
• Koblingsfelter: 10 stk.
• Samleskinner: 10 stk.
• Opstilling og montage af relæfelter
• Trækning af signalkabler fra apparater til relæfelter
• Trækning af interne manøvre- og egen forsyningskabler i AC-bygninger
• Montage af manøvre- og egen forsyningskabler
• Opstilling og montage af tavler, invertere, konvertere, ensretter og DC-anlæg
• Opstilling og montage af tavler i transformer relæhuse, 10 stk.
• Opstilling og montage af RTU- og kommunikationsskabe
• Montage af samlekasser, CEE-stik og belysning på stationsområdet

Fakta om Caverion
• Caverion designer, bygger, drifter og vedligeholder tekniske løsninger til såvel offentlige som private bygninger inden for kontor, industri, detail og forsyning samt til off shore, højspænding og infrastruktur.
• Opgaverne er alle former for tekniske installationer og serviceydelser, der har fokus på at sikre oppetid og forhindre driftsnedbrud bl.a. inden for VVS, ventilation og airconditioning, køling, el, it & netværk herunder DAS og WLAN, industriel automation, industri-installation, procesrør, sikring, ABA, CTS og sprinkler.
• Caverions løsninger og koncepter er udviklet ud fra en livscyklusbetragtning og dækker alt fra design over rådgivning, projektledelse, byggeri og installation til vedligehold og renovering.
• Bygningsejere, ejendomsudviklere og administratorer kan fokusere på kerneforretningen ved at foretage en teknisk outsourcing til Caverion, der står for alle aspekter af vedligeholdelse og drift af ejendommens livscyklus – også soft services som rengøring og kantinedrift.
• Caverion har stor erfaring med Offentligt-Privat Samarbjede - især inden for det statslige område, men fordelene er oplagte i hele den offentlige sektor. I et OPS forpligter man sig typisk over for hinanden i en længere periode på 15-25 år. De langsigtede partnerskaber øger investeringslysten hos den private aktør, hvilket både højner bygningens kvalitetsniveau og værdi samt indeklimaet og brugernes trivsel.
• Koncernen er noteret på Nasdaq i Helsinki og omsatte i 2015 for godt 23 mia DKK, heraf 1 mia i Danmark.
• Der er i alt 17.000 ansatte i 12 europæiske lande, hvoraf 1.000 er beskæftiget i Danmark.

Lagt på bukom.dk den 23-08-2017 af Thomas