Find vej: Forside » Artikler » Email Marketing Trends 2017

Email Marketing Trends 2017


I 2017 vil email marketing fortsætte med at blive mere målrettet og intelligent. Tiden hvor en til mange kommunikation var godt nok - er definitivt forbi. Og de bedste marketing personer arbejder nu intelligent med data og adfærd.En anden hoved trend i 2017, indenfor email marketing, er marketing automation der er en stribe værktøjer, hvis hovedformål er at automatisere opsamling af viden og handlinger, og gøre disse til genstand for automatiserede kampagner.

Sidst men ikke mindst er den fortsatte mobile dominans, hvor 2017 vil gøre visse målgruppers email modtagelse til en ren mobil af slagsen. Generelt forventer eMailPlatform en åbningsprocent på smartphones, der vil ligge mellem 54-58 procent. Stort set i samme leje som i 2016. De rene mobile brugere, altså den unge generation der hvert år adapterer en naturlig anvendelse af email, vil ligge meget tæt på 100% i anvendelsen af mobile enheder som email klient.

"Vi har i 2017 analyseret over 500.000.000 danske modtagere, og billedet for fordelingen af anvendte mail klienter er meget tydeligt. Gmail vinder markedsandele på webben, Apple iPhone dominerer stadig mobile åbninger - og andelen af åbner generelt mobil versus desktop, er stagneret for de fleste aldersgrupper", fortæller grundlægger og CEO fra eMailPlatform, Kim Østergaard.

Meget snart følger den halvårlige analyse fra eMailPlatform om emailanvendelse.

Email marketing bliver mere intelligent i 2017
Kravene til udbyderne af email marketing løsninger vil fortsat øges. De fleste kundegrupper skriger på sammenhængende løsninger, der evner at indsamle oplysninger på tværs af systemer, samt stille analyse og adfærdsværktøjer til rådighed.

En moderne forbruger, B2C, eller for den sags skyld B2B kunde, vil være tilstede på mange forskellige platforme og enheder. De vil skifte platforme efter behov, hvilket stiller store krav til platformens evne til opsamling og sammenkædning af adfærdsdata.

Som marketingperson er det vigtigt, at bringe den overordnede marketingplan til live, ved at tænke først automatisering ud fra handlinger - og dernæst adfærd. Først derefter kan de almindelige kampagner flettes ind.

Et eksempel på automatiserede kampagner kunne være rundt om et køb i en fysisk butik. Flowet kunne gemme på en serie af 2 takke mails, der rummer personificerede muligheder for mersalg, ud fra det netop foretagne køb. Det kunne også flette adfærden i de seneste nyhedsbreve ind i billedet, samt den opsamlede browsing historie fra firmaets webshop. Det kaldes også for multichannel marketing - altså at flere kanaler sammenkædes i et budskab.

Den nye persondataforordning fra EU er på alles læber i 2017
Der har længe eksisteret en persondatalov, men den har levet en nogen anonym tilværelse. Men særligt de enormt høje bøder i den nye forordning fra EU, har fået små som store virksomheder til at spidse øren - endsige gå lidt i panik.

Der er overordnet 3 roller i lovens tekst. Privatpersonen der kommunikeres med, virksomheden der har retten til at kommunikere (den såkaldte permission, heraf ordet permission marketing) - kaldet den dataansvarlige og databehandleren. En databehandler er feks en virksomhed som eMailPlatform, der behandler data på vegne af den dataansvarlige.

Selve det grundlæggende i lovens tekst, at der skal opnås aktivt samtykke, permission, for al henvendelse via digital kommunikation er tilladt, er der ikke ændret ved. Der stilles øgede krav til dokumentation af samtykket, hvor vi anbefaler altid at anvende bekræftet tilmelding - også kaldet double opt-in, hvor modtageren modtager en mail eller SMS og bekræfter tilmeldingen med et link, der aktivt skal klikkes på.

De største ændringer er gennemført indenfor retten til at blive glemt. Her har privatpersonerne en fuldstændig ret til at blive slettet hos både den dataansvarlige og hos databehandleren.

"Hos eMailPlatform udfordrer vi lige nu myndighederne på retten til at blive glemt. Hvad sker der i tilfælde af en spamklage, hvor modtageren har ønsket at blive glemt. Som lovens tekst er lige nu, skal enhver henvendelse slettes digitalt og analogt - altså bliver det umuligt at dokumentere det aktive samtykke - permission til at kommunikere", konkluderer Kim Østergaard.

Så snart Justitsministeriet og Datatilsynet er kommet med et klart svar, vil vi naturligvis opdatere såvel databehandleraftale som vejledninger til best practice. Alt det forventer vi er endeligt på plads inden sommeren 2017.

Lagt på bukom.dk den 23-08-2017 af Thomas