Find vej: Forside » Artikler » Pårørende skal ses – og ikke kun som en ressource

Pårørende skal ses – og ikke kun som en ressource


Pårørende kan være en stor hjælp i behandlingen af alvorligt syge. Samtidig har de pårørende ofte selv brug for at blive set og hørt. Sundhedsstyrelsen fremhæver sammen med Danske Patienter tre gode eksempler på inddragelse af pårørende.Som sundhedsperson er det vigtigt, at du er opmærksom på, at de pårørende ikke kun er en ressource, der kan inddrages, men at de pårørende selv kan have behov for støtte. De pårørendes behov kan være knyttet til deres egne selvstændige behov i en svær situation. De kan også have behov for hjælp til at være den bedst mulige støtte for den syge. Derfor er det vigtigt, at de pårørende bliver støttet og inddraget bedst muligt.

Sundhedsstyrelsen har tidligere udgivet en pjece med gode råd om inddragelse af pårørende til alvorligt syge. Og nu har Danske Patienter lavet tre korte film for Sundhedsstyrelsen. Hver film beskriver en case, hvor personalet har gode erfaringer med at inddrage og støtte pårørende til alvorligt syge.

”Vi håber, at sundhedspersonalet rundt om i landet vil lade sig inspirere af de her cases og videoer. Eksemplerne viser, at det er værd at investere tid og omtanke i at inkludere de pårørende. Selvom det kan tage mere tid i starten, kan det samtidig være med til at støtte den gode kommunikation gennem forløbene,” siger Marie Maul, der er fuldmægtig hos Sundhedsstyrelsen.

En af casene følger Rigshospitalets afdeling for apopleksi i Glostrup, hvor de ikke holder stuegang som andre steder. I stedet mødes hele behandlingsteamet med patienten og de pårørende én gang om ugen. Sammen snakker de om patientens situation, og hvad næste skridt i behandlingen skal være. De pårørende har mulighed for at stille spørgsmål eller komme med input til de sundhedsprofessionelle.

”Inddragelsen i den involverende stuegang betyder, at alle får en fælles forståelse af, hvor behandlingen skal pege hen – og baggrunden for den. Man træffer beslutningen sammen med patienten og de pårørende,” siger Marie Maul.

Den Involverende Stuegang er én af de tre cases, som Danske Patienter har lavet videoer af. De to andre handler om støtte til pårørende og familiesamtaler målrettet børn.

Lagt på bukom.dk den 20-09-2016 af Thomas